Ako postupujeme ?

Čo Vás čaká na ceste za Vašim snom?

Podľa Vašich požiadaviek a predstáv Vám navrhneme interiér a taktiež exteriér a to v nasledovnej postupnosti:

Úvodná konzultácia

 • prejdeme s Vami všetky požiadavky a predstavy o interiéri/exteriéri, ktorý chcete navrhnúť a dôkladne si vypočujeme všetky vaše požiadavky

 • základný účel interiéru/exteriéru s ohľadom na súčasnosť a budúcnosť – spanie, varenie, práca, relax...    

 • požiadavky na dispozičné riešenie a funkčnosť interiéru

 • orientačný rozpočet

 • obľúbené farby, materiály, štýly…  

 • aktivity, záľuby atď.

Dispozičné riešenie interiéru 2D návrh

 • návrh rozmiestnenia zariaďovacích predmetov

 • návrh usporiadanie nábytku a spôsob pohybu v interiéri

 • presné zakreslenie rozmerov, prípadne zameranie priestoru

3D návrhu – fotorealistickej vizualizácie

 • vďaka návrhu dostanete jasnú predstavu aké farby a tvary bude mať Váš interiér, prvky a nábytok.

 • prvýkrát uvidíte svoj budúci interiér.  

 • budete môcť cítiť emóciu a zhodnotiť, či sa Vám to páči a či takýto interiér aj chcete zrealizovať bez toho, aby ste museli surfovať celé mesiace po internete a hľadať čo je dostupné na trhu, či chodiť po obchodoch a nakoniec skončiť frustrovaný možnosťami výberu.

Vypracovanie predbežnej cenovej ponuky

 • na základe cenovej ponuky budete mať jasnú predstavu o nákladoch na realizáciu interiéru/exteriéru, pričom budete dopredu vedieť, čo všetko Vás čaká pri realizácií.

 • zabezpečíme pre Vás vzorky materiálov a farieb, aby ste nemuseli behať po všetkých obchodoch, predajniach a pod.

Vypracovanie výkresovej dokumentácie

 • potrebné pre potreby realizácie ineriéru.

 • táto dokumentácia slúži pre:  špecifikáciu rozsahu stavebných a búracích prác, pri vedení elektroinštalácie a osvetlenia, vodoinštalačných prác, pre výrobu nábytku na mieru a pri pokladaní, podláh, obkladu a povrchovej úpravy stien.

Realizáciu interiéru/exteriéru

 • komplexný časový harmonogram realizácie

 • harmonogram jednotlivých dodávok tovarov, materiálu a prác

 • dohľad nad realizáciou vykonávaných prác a dodávok

 • konzultácie a informovanie o stave realizácie

 • informovanie o prípadných zmenách a nových požiadavkách počas realizácie

 • dovoz a montáž jednotlivých tovarov

 • kontrola množstva a kvality dodávaných tovarov

 • riešenie vzniknutých závad a nedostatkov počas realizácie

 • vybavovanie reklamácií v prípade závad

 • finálna kontrola konečnej realizácie diela

 • odovzdanie diela investorovi

Dohľad nad realizáciou

 • umožníme Vám realizáciu vášho vysnívaného interiéru bez narúšania Vášho pohodlia a bez časových stresov